Location & Map

Location

สถานที่ตั้ง:

ซีวาย เฮาส์
เลขที่ 271/3 หมู่ 1 ถนนสายห้วยเฝ้า ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20280
google maps

เบอร์ติดต่อ:

Mobile : 084-7078820

 


HOW TO GET HERE

จาก Motorway

  • เส้นทาง 7 ระยะทาง 15.3 กม. ระยะเวลาประมาณ 16 นาที
  • -

จาก บางนา

  • เส้นทาง 7/AH19 ระยะทาง 107 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที
  • เส้นทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และเข้าเส้นทาง 7/AH 19 ระยะทาง 98.1 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 21 นาที
  • เส้นทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และเข้าเส้นทาง AH123 ระยะทาง 89.6 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 36 นาที

Hotel Gallery

สามารถชมภาพบรรยากาศของเราไดCY Residence Gallery และ CY House Gallery