Location & Map

Location

สถานที่ตั้ง :

ซี วาย เรสซิเดนซ์
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20232 
google maps

เบอร์ติดต่อ :

Phone   : (038) 760-360 ถึง 1
Fax       : (038) 760-360 ถึง 1
Mobile  : (081) 865-7180

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศรีราชาโรงเเรม


HOW TO GET HERE

จาก Motorway

  • เส้นทาง 7 ระยะทาง 15.3 กม. ระยะเวลาประมาณ 16 นาที
  • -

จาก บางนา

  • เส้นทาง 7/AH19 ระยะทาง 107 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที
  • เส้นทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และเข้าเส้นทาง 7/AH 19 ระยะทาง 98.1 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 21 นาที
  • เส้นทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และเข้าเส้นทาง AH123 ระยะทาง 89.6 กม. ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 36 นาท 

จากสวนเสือศรีราชา

Hotel Gallery

สามารถชมภาพบรรยากาศของเราไดCY Residence Gallery และ CY House Gallery